Wczytuję dane...
Odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli przesłane do Klienta opakowanie z suplementami diety nie zostało naruszone (taśma zabezpieczająca na wieczku opakowania). Zwracane towary muszą być kompletne w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).

3. Zwracany towar Klient odsyła na swój koszt najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z Oświadczeniem o zwrocie (którego wzór załączony jest poniżej) na adres: BIOPOL Jadwiga Kalinowska-Kowalik, ul. Handelsmana 20/2, 51-605 Wrocław.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.


WZÓR OŚWIADCZENIA

 

 

...........................................................................................................                                                     ..............................., dn. ............ 201… r.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

imię, nazwisko i adres Konsumenta

 

                                                                                                                                                                BIOPOL
                                                                                                                                                                Jadwiga Kalinowska-Kowalik,
                                                                                                                                                                ul. Handelsmana 20/2,
                                                                                                                                                                51-605 Wrocław
                                                      

                                                 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

    Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu produktów w sklepie kudzu.pl, zawartej dnia .............................. (numer zamówienia ………………..................................................).

    Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................................................) przekazem pocztowym na adres ................................................................................................ lub na konto bankowe nr …..........................................................................................................

 Zwracam, w stanie niezmienionym produkty ....................................................................... otrzymane dnia .......................................................................

 


                                                                                                                                                           ......................................................

                                                                                                                                                                    podpis Konsumenta

Przelewy tradycyjne

Wpłaty z Polski:

BIOPOL Kalinowska-Kowalik Jadwiga

ul Handelsmana 20/2 51 605 Wrocław

BS 16105015751000009097919196


Wpłaty z zagranicy:

BIOPOL Kalinowska-Kowalik Jadwiga

ul Handelsmana 20/2

51 605 Wrocław Poland

IBAN:

PL16105015751000009097919196

BIC: INGBPLPW